woensdag 30 april 2014

Anne Frank Krant


Enkele maanden terug werden we gebeld door iemand van de Anne Frank stichting. Hij vroeg of ze het blog Het verborgen kistje’ mochten gebruiken voor de Anne Frank Krant 2014. De krant is een jaarlijkse uitgave voor leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Het thema voor dit jaar is ‘Vriendschap’. Een aantal gesprekken volgden en hieronder volgt de bewerking* van het blog, zoals deze opgenomen is in de Anne Frank Krant en inmiddels zijn weg heeft gevonden naar vele scholen in Nederland.

zondag 20 april 2014

In het licht van de Opstanding


Het was nog maar enkele dagen terug dat hun dag veranderde in de zwartste nacht. De vrouwen waren nog steeds ontzet over wat ze hadden gezien op die heuvel daarginds. De woorden die Jezus had uitgeroepen, echoden nog na: ‘Het is volbracht!’. De mannenbroeders waren op dat moment al in geen velden of wegen meer te bekennen. Alleen Johannes was bij hen gebleven tot aan de voet van het kruis. En door de gejaagdheid rond de naderende Shabbath was er eergisteren geen tijd meer geweest het lichaam van de Heere Jezus te balsemen. Daarom gingen de drie vrouwen deze morgen op weg om dit alsnog te gaan doen.

dinsdag 15 april 2014

Als God een deur sluit

Het verbaasde me hoe klein en gewoon ze was. Een oude vrouw met een vlecht om haar hoofd. Een tasje in de ene hand, een Bijbel in de andere. Als tiener bezocht ik een zendingsweek waar Corrie ten Boom sprak. Ze vertelde over haar ervaringen in het concentratiekamp Ravensbrück. Het was als een vloedgolf van wreedheid en duisternis die haar dreigde te overspoelen. Maar juist daar mocht ze ervaren dat de Heere haar schuilplaats was.

maandag 14 april 2014

In de schaduw van het kruis


Soms loopt het in het leven anders dan je verwacht. De volgelingen van de Heere Jezus hebben dit ondervonden in die dagen voor het Paasfeest. Samen met de Heiland zijn ze op weg gegaan naar Jeruzalem. Ze verwachten dat het voor hun Leidsman een triomfantelijke intocht zal worden. Ze zien niet dat, naarmate de zon steeds verder daalt, de schaduwen langer worden. 

maandag 7 april 2014

Hoog boven de storm

Op de trillingen van de warme lucht begon de wolk rond te draaien. Als een danseres zwierde ze om een onzichtbare as. Steeds sneller, waarbij de luchtstroom aanzwol tot stormkracht. De sierlijke bewegingen van de prima ballerina vervormden zich tot een boosaardige pirouette die rond wervelde. Op het ogenblik dat het haar lukte een voet aan de grond te krijgen, begon ze een verwoestende dans.