donderdag 24 december 2015

Kerst-Voorstelling

'Het belangrijkste verschil tussen de aarde en de hemel is dat deze wereld verdorven is door zonde - en de hemel niet. De aarde is vol van de zonde van de mens; de hemel is vol van Gods glorie.' - Billy Graham

In het hemelse Licht schitterden de straten van goud als kristalheldere edelstenen. Alles was geladen met Gods heerlijkheid en majesteit. Zijn nabijheid gaf louter vrede en vreugde. Maar toen kwam dat moment waarop duizend maal duizenden engelen hun adem inhielden. De Heere Jezus legde de gestalte van het God-zijn af. Hij daalde vanuit de hoge en heilige Hemel af in deze zondig wereld.

dinsdag 1 december 2015

Waterkristallen

Juist op het moment dat we de Zaanse Schans in zicht krijgen, wordt het regenscherm van die druilerige ochtend opgetrokken. Door de windvlagen wieken de molens heftig. Alsof ze speciaal voor deze familiedag alle mogelijke zorgen weg willen wuiven: gewoon ontspannen met elkaar en bij elkaar. In één van de molens klauteren we achter onze kleinkinderen omhoog naar het molendak. De lucht in de molen is gevuld met de geur van zaagsel en olie. Spannend kraken de treden onder onze voeten. De kleintjes vinden de steilte eng. Op de rug dragen we ze over dezelfde treden weer naar beneden.