donderdag 12 januari 2017

40 Jaar Samen-zijn

Vandaag - 12 januari 2017 - zijn Grietje Abraham en ik 40 jaar getrouwd. We zijn dankbaar voor deze jaren, onze kinderen en kleinkinderen. Maar ook dat de Heere Jezus ons dwars door alles vastgehouden heeft. We mogen onze weg aan Zijn hand gaan. Het onderstaande gedicht schreef ik een jaar terug voor de liefde van mijn leven.

Samen-zijn
Het zonlicht kust in 1000 schitteringen
Dansend op de golven van ‘t bestaan
Teder ‘t water der herinneringen
Verzilveringen die nooit vergaan

Twee sporen afgedrukt in ’t mulle zand
Vervloeien samen tot één paar
Op een dunne lijn van zee en strand
Balancerend voor al veertig jaar

Twee paar handen die elkaar versterken
Vinden dierb’re schelpen van geluk
Maar bij ’t koesteren van die wonderwerken
Blijken sommigen heel en anderen stuk


Luisterend naar ’t vallen van de tranen
Om de zachte vreugd en 't bitterzoet
Doet het leven tot die stilte manen
Geven diepte aan de watervloed

Verborgen in het dagelijks verleden
Ligt de morgen van de nieuwe dageraad
Spelen klein de kinderen in het heden
Schelpen zoekend voor hun grote levensdraad

De ondergaande zon met 1000 glinsteringen
Zakkend achter een dunne waterlijn
Vervult twee harten met de tintelingen
Eeuwig verbonden in ons samen-zijn

Dan komt van ’t einder ons tegemoet
De weerschijn van een gouden baan
Gedragen door de watervloed
De weg waarop wij mogen gaan

                                                                            Ron 

Foto van ons bij avondschemering op 't strand van Koh Chang (Thailand)