woensdag 28 mei 2014

In Zijn handpalmen


Het was na de dienst dat een jongetje op de predikant afkwam met een bijzondere vraag: "Weet u of er iets in de hemel is dat door mensenhanden is gemaakt?" De predikant keek de jonge knaap aan. Glimlachend antwoordde hij: "Nee, in de hemel is alles puur en niet aangetast door de zonde". Een ogenblik bleef het stil alsof de jongen na moest denken. "Jawel dominee, het zijn de littekens in de handen van de Heere Jezus. Dat hebben mensenhanden gedaan".


We zijn op weg van Pasen naar Pinksteren. Aan het kruishout werden de handen van de Heiland doorboord en sprak Hij de grootste en diepste woorden ooit: “Het is volbracht”. Zijn volgelingen herkennen Hem aan Zijn doorboorde handen. Veertig dagen na Zijn opstanding uit de dood is daar het moment dat de Heere Jezus Zijn handen opheft en hen zegent: “Zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld”. Daarna werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Het Lam dat geslacht was, blijkt te zijn gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zittend aan Gods rechterhand pleit Hij voor de Zijnen - op grond van die woorden: “Het is volbracht!” De Opgestane gaat de hemelen door en brengt Zijn bloed voor het aangezicht van de Vader. Hij toont de tekenen van Zijn lijden door Zijn doorboorde handen. Deze Jezus, die alle macht heeft, is de dezelfde die door ons en voor ons stierf. 

Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed
Zijn wonden tonen ’t gans heelal
wat Hij voor ’t mensdom deed
De eng’len om Gods troon
all’ overheid en macht
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond’re pracht!

Gebed met Hemelvaartsdag
Dank U Heere, dat we mogen weten dat U, na Uw hemelvaart, ons niet losgelaten hebt. U bent juist met ons, al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. U maakte plaats voor de komst van de Trooster, de Heilige Geest, zodat U woning kunt maken in ons hart. U bidt en pleit voor ons en bent heengegaan om ook voor mij een plaats te bereiden. Dank U dat ik mijn ogen gericht mag houden op Uw opgeheven doorboorde handen. Eens komt U terug en mag ik zingen:
‘k Zal U kennen, ‘k zal U kennen – Als ‘k verlost daar zal staan aan Uw zij;
k Zal U kennen, ‘k zal U kennen – Aan de handen, doorboord ook voor mij!

1 opmerking:

  1. Dat van dat jongetje ontroert me. Mooie om iets te lezen over hemelvaart.

    BeantwoordenVerwijderen