donderdag 24 december 2015

Kerst-Voorstelling

'Het belangrijkste verschil tussen de aarde en de hemel is dat deze wereld verdorven is door zonde - en de hemel niet. De aarde is vol van de zonde van de mens; de hemel is vol van Gods glorie.' - Billy Graham

In het hemelse Licht schitterden de straten van goud als kristalheldere edelstenen. Alles was geladen met Gods heerlijkheid en majesteit. Zijn nabijheid gaf louter vrede en vreugde. Maar toen kwam dat moment waarop duizend maal duizenden engelen hun adem inhielden. De Heere Jezus legde de gestalte van het God-zijn af. Hij daalde vanuit de hoge en heilige Hemel af in deze zondig wereld.

dinsdag 1 december 2015

Waterkristallen

Juist op het moment dat we de Zaanse Schans in zicht krijgen, wordt het regenscherm van die druilerige ochtend opgetrokken. Door de windvlagen wieken de molens heftig. Alsof ze speciaal voor deze familiedag alle mogelijke zorgen weg willen wuiven: gewoon ontspannen met elkaar en bij elkaar. In één van de molens klauteren we achter onze kleinkinderen omhoog naar het molendak. De lucht in de molen is gevuld met de geur van zaagsel en olie. Spannend kraken de treden onder onze voeten. De kleintjes vinden de steilte eng. Op de rug dragen we ze over dezelfde treden weer naar beneden.

zaterdag 28 november 2015

Vogelhuis met dakkapel


Krom is krom en recht is recht
Als klein jochie bouwde hij zijn eerste woning. Het was een vogelhuisje dat er heel aardig uitzag. Het zat schijnbaar in zijn genen, want zijn overgrootvader Jan Lukas Abraham had indertijd eveneens een aannemersbedrijfje. De eerlijkheid gebiedt me te bekennen dat waar onze zoon Daniël twee rechterhanden heeft, ik de twee overgebleven handen heb. Bij mij gaat een spijker altijd krom de muur in als ik rechte slagen probeer te maken. Mijn lieftallige echtgenote zucht wel eens diep als ik voor een loszittende schroef met een complete gereedschapskoffer aan kom zetten. Maar meestal bezit ik net niet dat ene schroevendraaiertje wat ik precies op dat moment nodig heb.

woensdag 13 mei 2015

Zijn handen reiken altijd dieper

Opeens begon het te waaien en bulderde de wind over het meer. Eerst spiegelglad - het volgende ogenblik vol storm, vol schuim. We maakten het zelf mee op het ogenblik dat we aan de oever van het meer van Galilea stonden. Het was een ervaring die we opdeden tijdens onze Israël-reis enkele jaren geleden. Het is één van de laagst gelegen plekken ter wereld. De wind kan daar onverwacht vanaf de omliggende bergen neerslaan op het water. Net zoals het was in de dagen van de Heere Jezus.

Storm op het meer
Petrus wist als visser hoe het op het meer onverwacht kon gaan spoken. Maar dat ene moment zou hij nooit vergeten. "Het is de Heere Jezus," zeiden de anderen. Voor hij het zelf wist, was hij overboord gestapt om naar Hem toe te gaan. Gedragen door het water was zijn blik slechts op Jezus gericht. Totdat de golven zijn aandacht opeisten en hij begon te zinken.
"Verlos mij o God, want het water is gekomen tot aan de lippen. Ik ben gekomen in diepe wateren, een vloed overstroomt mij” (Ps. 69:1,3).

Weet toch mijn kind
Hoe diep je ook zinkt
Zijn hand reikt altijd dieper
Hij was, is en zal er zijn!

woensdag 25 februari 2015

Kleine pleisters


Vrolijk dartelend, zingend en lachend kwam ze aanrennen. Maar voordat ze in onze armen kon springen, struikelde ze en moest huilen. Een pleister doet wonderen en verzacht het kinderleed. Zo ging het haar hele leven tot de dag van vandaag. Hoeveel pleisters hebben we geplakt en troostende knuffeltjes gegeven?

woensdag 28 januari 2015

God loves to use broken vessels


Toen brak er iets in mij.
Juist op een ogenblik dat ik het niet verwachtte.
Een scheur in het schild dat zo zorgvuldig was opgebouwd.

Vorige week werden we ’s nachts gebeld omdat het niet zo goed ging met Sharon. Vaak laten we alleen de zonnestraaltjes naar buiten schijnen, maar houden we de donderwolken binnenshuis. Dit keer was de puinhoop te groot en waren er letterlijk alleen maar brokstukken over. Het zal nog een paar weken duren voordat ze weer terug kan naar haar eigen plekje. En met haar zal onze zorg voor haar de balans hervinden. Maar het pantser bleek minder hard dan ik dacht. De barst is dit keer niet zo gemakkelijk weg te poetsen.